Man2.0

Man2.0

Iedereen actief aan de maatschappij laten deelnemen, daar streeft het Oranje Fonds naar. Maar hoe doe je dat, als je niet over de juiste tools beschikt? Zoals een grote groep mannen die bijvoorbeeld door verlies van werk en privéproblemen - ongewild - tijdelijk aan de zijlijn staan. Man 2.0 richtte zich vooral op deze groep.

Het Oranje Fonds programma Man2.0
Vier jaar geleden constateerde het Oranje Fonds een groeiende aandacht bij maatschappelijke organisaties voor de participatie en emancipatie van ’laagopgeleide sociaal geïsoleerde  mannen’. Daarbij ging het niet alleen om het bevorderen van maatschappelijke participatie door (vrijwilligers) werk. Ook emancipatie door het ontwikkelen van bewustzijn over de eigen rol als man, en de rol die hun mannelijkheid speelt in hun eigen functioneren horen hierbij.
Het ging om autochtone en allochtone mannen die een sociaal en/of maatschappelijk geïsoleerd bestaan leiden of op sociaal maatschappelijk niveau dreigden uit te vallen.

Doelen
Veelal richtte emancipatie zich op het doorbreken van het traditionele rollenpatroon voor vrouwen. Er ontstond echter ook meer aandacht voor het aandeel van mannen. Ook werd duidelijk dat projecten die zich richten op mannen (gender)-specifieke aandacht vragen.
Het Oranje Fonds besloot tot het innovatieve Stimulerings- en Ontwikkelingsprogramma Man2.0, waarbij een aantal doelen centraal stond:

  • het bevorderen van maatschappelijke participatie;
  • het bevorderen van emancipatie in de zin van doorbreking van traditionele rolpatronen en normen binnen relatie, gezin en familie;
  • het stimuleren van reflectie op eigen identiteitsbeleving/zelfbeeld/gedrag van mannen, met als doel persoonlijke ontwikkeling en zelfbewustzijn/bewustwording.

Resultaten
Het Oranje Fonds ondersteunde de afgelopen drie jaar meer dan twintig organisaties verspreid over heel Nederland, die zich richten op de maatschappelijke emancipatie en participatie van deze groep mannen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar. Financieel, maar ook inhoudelijk met kennis- en uitwisselingsdagen en coaching. De afgelopen drie jaar is veel bereikt. Op het gebied van empowerment, bewustzijn van eigen rolpatroon en de mannelijke identiteit, maatschappelijke participatie (vrijwilligerswerk of deelname aan wijkactiviteiten), een actieve rol binnen de relatie, gezin en familie, het vergroten of opbouwen van een – nieuw – sociaal netwerk, tot het vinden van een nieuwe baan. Daarnaast hebben de vaderprojecten de deelnemende vaders kennis gegeven over opvoeden en onderwijs.

Onderzoek
De Radboud Universiteit Nijmegen onderzocht van januari 2011 tot december 2013 hoe deze projecten in de praktijk werden uitgevoerd. Het primaire doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in manieren van het ‘vinden en binden’ van deze groep mannen aan de succesvolle initiatieven.

De waardevolle lessen uit de praktijk en kennis over wat werkt willen we graag met u delen. Deze site laat zien wat in drie jaar tijd is bereikt met Man2.0. Zo vertellen vijf projectleiders en vijf deelnemers hun verhaal en geven tips. Ook de uitkomsten van het onderzoek vindt u terug in een korte publieksversie. Het gehele onderzoek vindt u op de toolkit pagina van deze website.

Over het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Jaarlijks besteden we € 30 miljoen aan onze doelstelling waarvan bijna € 27 miljoen aan directe financiële bijdragen in ruim 7000 sociale initiatieven in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.

Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma's.

Naast de traditionele steun aan vele projecten, wil het Oranje Fonds een aanjaagfunctie vervullen. We willen:

  • ontwikkeling en vernieuwing op ons werkterrein mogelijk maken;
  • uitvoerend werk op gang helpen of op een hoger plan brengen;
  • voorzien in tekorten in het aanbod van activiteiten en organisaties.

Meer dan geld
Vanuit onze expertise zorgen we er steeds vaker voor dat projecten niet alleen geld krijgen, maar ook kennis kunnen opdoen, ervaringen uitwisselen en zich vaardigheden eigen maken. Soms signaleren we een bepaald aandachtsgebied binnen ons werkterrein. Dan kunnen we een speciaal budget instellen en een coördinator aanstellen die organisaties helpt nieuwe projecten te implementeren. Daarnaast initiëren we eigen campagnes, projecten en bijeenkomsten.

Investeren in een sociale samenleving
Het Oranje Fonds is een onafhankelijk fonds. Ons geld komt van de Nationale Postcode Loterij, van De Lotto en uit giften en legaten. Daarnaast werken we steeds meer samen met andere partijen in de samenleving zoals particulieren, overheden en het bedrijfsleven. We zijn een goede partij voor iedereen die wil investeren in de sociale kant van de samenleving, vanwege onze jarenlange ervaring en solide, transparante financiële bedrijfsvoering. Ons streven is om op een steeds duurzamere manier te investeren in de sociale sector.

Meer informatie vindt u op www.oranjefonds.nl