• Van eenzaamheid naar gezelligheid

  Met Man2.0 hebben vrijwilligers en organisaties zich drie jaar lang ingezet voor de emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen. Het Oranje Fonds heeft dit programma opgezet en financieel en inhoudelijk gesteund.

  Download het onderzoek en de methodieken in de Toolkit.

Wat hebben we bereikt:

 • Mannen in beweging

  Een thuis is het nog net niet. Maar de mannen komen graag in het buurtcentrum van Oosterwolde. “Ze hebben weer zin in het leven.”

   

 • Ik hoor er weer bij

  Bij zijn terugkomst uit de Verenigde Staten in 2011 voelde hij zich door iedereen buitengesloten. Totdat hij deelnam aan ‘Meer Man(s)’.

   

 • Man2.0 in uitvoering

  Vier jaar geleden constateerde het Oranje Fonds een groeiende aandacht bij maatschappelijke organisaties voor de participatie en emancipatie van ’laagopgeleide  sociaal geïsoleerde mannen’.